Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Trenger du mer kompetanse og fordypning innen psykisk helsearbeid? Kanskje ønsker du å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen psykisk helsevern? Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Psykisk helsearbeid er ment å tjene pasienter/brukere, pårørende, nærmiljø og samfunn. Hovedfokus i masterstudiet er å fremme psykiske helse samt å lindre psykisk lidelse.

Fra høsten 2018 tilsvarer de første 60 studiepoengene i masterstudiet videreutdanningen i psykisk helsearbeid. I tillegg har masteren disse emnene:

 • Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid (10 studiepoeng)
 • Valgfrie emner (20 studiepoeng)
 • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetet og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av OsloMet, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag eller folkehelse, og minimum ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

Personer med tidligere avlagt videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 studiepoeng, etter rammeplan fra 2005 kan søke direkte opptak til tredje studieår. Søkere som takker ja til tilbud om studieplass må fremlegge politiattest.

Alle utdanninger innen