Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Trenger du mer kompetanse og fordypning innen psykisk helsearbeid? Kanskje ønsker du å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen psykisk helsevern? Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Psykisk helsearbeid er ment å tjene pasienter/brukere, pårørende, nærmiljø og samfunn. Hovedfokus i masterstudiet er å fremme psykiske helse samt å lindre psykisk lidelse.

Fra høsten 2018 tilsvarer de første 60 studiepoengene i masterstudiet videreutdanningen i psykisk helsearbeid. I tillegg har masteren disse emnene:

  • Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid (10 studiepoeng)
  • Valgfrie emner (20 studiepoeng)
  • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetet og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av OsloMet, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Har du en videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005?

Alle utdanninger innen