Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

120.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Vil du som fysioterapeut lære å identifisere og møte barns behov for forebygging, habilitering og rehabilitering? Du lærer å samarbeide med barn, foreldre og andre involverte i hjelpeapparatet om et helhetlig og sammenhengende tilbud. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Fysioterapi for barn og unge tar utgangspunkt i at bevegelsesutvikling, motorisk læring og deltakelse er kroppslig, relasjonelt og kontekstuelt forankret. I spesialiseringen legges det til rette for kritisk refleksjon over sammenhengene mellom teori, forskning og praksis. Dette har betydning for hvordan fysioterapeuter kartlegger, utreder og understøtter barn og unges bevegelse, fysiske aktivitet og deltakelse.

I spesialiseringen vektlegges familiesentrerte tilnærminger og tverrprofesjonelt samarbeid. Barn og unges rett til medvirkning i utforming av egne mål og tiltak står sentralt.

Opptakskrav

Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Det forutsettes at studentene har tilgang til fysioterapifaglig arbeid med barn/unge under studiet.