Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du som fysioterapeut lære å identifisere og møte barns behov for forebygging, habilitering og rehabilitering? Du lærer å samarbeide med barn, foreldre og andre involverte i hjelpeapparatet om et helhetlig og sammenhengende tilbud. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Fysioterapi for barn og unge tar utgangspunkt i at bevegelsesutvikling, motorisk læring og deltakelse er kroppslig, relasjonelt og kontekstuelt forankret. I spesialiseringen legges det til rette for kritisk refleksjon over sammenhengene mellom teori, forskning og praksis. Dette har betydning for hvordan fysioterapeuter kartlegger, utreder og understøtter barn og unges bevegelse, fysiske aktivitet og deltakelse.

I spesialiseringen vektlegges familiesentrerte tilnærminger og tverrprofesjonelt samarbeid. Barn og unges rett til medvirkning i utforming av egne mål og tiltak står sentralt.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut. Søkere med turnuslisens kan også tas opp. 

C-krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

Poengberegning og rangering

Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag og psykologi, der barn og unge er hovedfokus.

Søkere som takker ja til tilbud om studieplass må fremlegge politiattest.