Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2023.

Om studiet

Denne masteren er tverrfaglig og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse og forsknings- og utviklingsarbeid.

Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid er et tverrfaglig studium. Det settes fokus på befolkning, fagpersonell og brukere/pasienter i helse-, sosial- og velferdstjenestene, og tilstøtende fagområder. Gjennom studiet får du kompetanse til å utvikle og legge til rette for økt samhandling og brukermedvirkning.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen