Kreftsykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kreftsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet er rettet mot autoriserte sykepleiere som arbeider eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorgen.

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet består av fem emner (tre teoretiske og to praktiske):

  • Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1
  • Vitenskapsteori, kunnskapssyn, etikk og forskningsmetode
  • Kreftsykepleiens samfunnsvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 2

Praksis

Praksisstudier utgjør 12 uker. Praksistiden gjennomføres i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

 

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet