Nøkkelinformasjon

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2020

  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

215009

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ingeniører i bioteknologi og kjemi har en bred og allsidig bakgrunn som gir store valgmuligheter til arbeid i bedrifter som utfører analyser og bioteknologisk forskning og utvikling.

Velger du å studere ingeniørfag - bioteknologi og kjemi, lærer du moderne analysemetoder og sentrale teknikker for opparbeiding av prøver innen kjemisk og biokjemisk analysevirksomhet. Opplæring i grunnleggende prinsipper for kvalitetsarbeid i laboratoriet er en viktig del av studiet.

Du får lære om hvordan mikroorganismer, plante- og dyreceller utnyttes for å framstille antibiotika, hormoner, enzymer og mange andre aktuelle forbindelser. Det legges også vekt på å bli kjent med teknikker for å endre cellenes genetiske materiale og for å få organismene til å vokse. Genteknologiske metoder, DNA-analyser, biokjemiske analyser, separasjonsteknologi og fermentering er dermed viktige tema i denne utdanningen.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får en spennende og verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Alle utdanninger innen