Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 50.70 (primær)
  • 56.10 (ordinær)

Studieplasser

175

Søknadskode (SO)

215703

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

En bachelorgrad i fysioterapi gjør at du kan behandle mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

 

Fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og andre faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er følgende:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
  • Kunnskap om avvik og sykdom.
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
  • Bevegelsesanalyse.
  • Betydning av fysisk aktivitet.
  • Motivasjon.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.