Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 49.50 (primær)
  • 54.60 (ordinær)
Studieplasser: 210
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 215703

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Fysioterapi er for deg som ønsker å jobbe med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasientene dine.

Fysioterapeutstudenter lærer å behandle og forebygger skader og sykdommer som gjør at mennesker kan leve aktive liv og bevare, utvikle eller gjenvinne funksjonsevnen sin.

Kunnskap om menneskets bevegelse, helse og funksjon i et livsløpsperspektiv og om kroppslige, mellommenneskelige og samfunnsmessige faktorer som påvirker disse, er sentralt i fagområdet fysioterapi.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.