Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 49.50 (primær)
  • 54.10 (ordinær)
Studieplasser: 175
Søknadskode (SO): 215703

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

En bachelorgrad i fysioterapi gjør at du kan behandle mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

 

Fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og andre faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er følgende:

  • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
  • Kunnskap om avvik og sykdom.
  • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
  • Bevegelsesanalyse.
  • Betydning av fysisk aktivitet.
  • Motivasjon.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Alle utdanninger innen