Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Farmasøyters ekspertise er etterspurt. Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og innovasjon. En master i farmasi gir deg faglig kompetanse på et høyere nivå.

Masterstudiet i farmasi er forskningsbasert og dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk både for enkeltindivider og grupper av pasienter. Studiet forbereder deg på rollen som provisorfarmasøyt samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Kvalifikasjon/tittel

Farmasøyt

Alle utdanninger innen