Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALKJ
Poenggrenser 2023:
  • 41.90 (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 215749

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Studerer du farmasi, lærer du hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. Studiet passer for deg som har interesse for både naturfag og mennesker.

Farmasi er læren om produksjon og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning og bygger på basiskunnskap innenfor realfag.

Velger du å ta bachelorstudiet i farmasi vil du i løpet av tre år kunne få autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Dette betyr at du er kvalifisert til å jobbe på apotek med å utlevere legemidler som er underlagt farmasøytisk kontroll. Som farmasøyt vil du også ha kontakt med og samarbeid med annet helsepersonell som skriver ut resepter; leger, tannleger og veterinærer.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen