Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

REALKJ

Poenggrenser 2021

  • 47.30 (primær)
  • 55.40 (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

215749

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Farmasøyter har kunnskaper om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. De har en viktig oppgave i å kontrollere og kvalitetssikre resepter. Bachelorstudiet passer for deg som har interesse for naturfag og mennesker.

Farmasi er læren om tilvirkning og utlevering av legemidler. Fagene i farmasistudiet er forankret i naturvitenskapelig forskning. Studiet bygger derfor på basiskunnskap innenfor realfag. Evne til logisk tenkning og interesse for realfag er derfor en forutsetning. Velger du å studere farmasi, vil du få kunnskap om hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de skal brukes til å forebygge og behandle sykdom.

I studiet lærer du om stoffer som inngår i legemidler, og du får også praktisk erfaring i hvordan du fremstiller flere typer legemidler.

Studiet legger også stor vekt på kommunikasjonstrening for at du skal utvikle profesjonelle ferdigheter overfor brukerne innenfor veiledning og legemiddelinformasjon. De viktigste oppgavene for reseptarfarmasøyter som er ansatt i apotek, er å vurdere og ekspedere resepter samt å veilede og formidle informasjon til brukerne om riktig legemiddelbruk. Arbeidet er ansvarsfullt og krever nøyaktighet, gode regneferdigheter, norsk- og engelskkunnskaper og interesse for mennesker.

Bekledning

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: Matematikk R1 / (S1+S2) og kjemi 1 + enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Alle utdanninger innen