Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 37.70 (primær)
  • 45.30 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 215700

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Som ergoterapeut jobber du for menneskers rett til et aktivt og meningsfylt liv, uansett sosial, psykisk eller fysisk funksjon.

I ergoterapi har vi et menneskesyn der alle har grunnleggende behov for – og rett til – aktivitet og deltakelse i samfunnet. Du vil lære om aktivitetsvitenskap som fokuserer på sammenhengen mellom aktivitet og helse, og betydningen av aktivitetsbalanse. Du vil kunne bruke denne kunnskapen for å fremme helse hos individer og i befolkningen generelt.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen