Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

11. januar 2023.

Om studiet

Dette studiet retter seg primært mot lærere på ungdomstrinnet og siste del av barnetrinnet. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg økt handlingskompetanse i forhold til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet.

Studiet bygger på Engelsk 1 og innebærer en fordypning i studiet av det engelske språket og ulike typer tekster. I tillegg fokuserer det på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 10. trinn. Studentene vil analysere gjeldende læreplan og arbeide med å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis der elever selv kan delta aktivt i formulering av læringsmål. I

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Alle utdanninger innen