Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

16. januar 2023.

Om studiet

Dette studiet retter seg mot lærere på barnetrinnet. Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i Engelsk. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet.

Studiet gir en innføring i viktige trekk ved det engelske språkets lydsystem, vokabular og grammatikk. Gjennom et rikt utvalg tekster, rim, regler, sanger, fortellinger og barnebøker får studentene utvikle sin innsikt i språk og kultur.

Utvikling av de grunnleggende ferdighetene i faget står sentralt, med spesiell vekt på progresjonen fra 1.-4. trinns begynneropplæring til barnetrinnets siste del. Det legges vekt på tilpasset opplæring og elevenes læringsutbytte i forhold til kompetansemålene i engelsk.

 

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Alle utdanninger innen