Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Studiet gir kompetanse i energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, klimatisering, byggautomasjon, innemiljø, og utformingen av selve bygningskroppen.

Studiet gir deg en bred og anvendbar utdanning innenfor ingeniørvitenskap, herunder bruk av digitale verktøy for simulering av strømningsteknikk, bygningsfysikk og klimagassutslipp. Du oppnår fremtidsrettet kompetanse som byggenæringen etterspør.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her