Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

På det toårige masterstudiet i energi og miljø i bygg får du fordypning i energioptimalisering og energiteknologi i bygg. Viktige kjerneområder er bl.a. behovsstyrte energiprosesser, inneklima og miljøriktig energidesign. Studiet er på fulltid og deltid.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om behovsstyrt og energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming og varme- og kjølesystemer. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger. Det legges også vekt på drift og vedlikehold av komplekse systemer for styring av energi- og miljøtekniske installasjoner.

Målet er at studentene skal utvikle forståelse for og bevissthet om miljøets betydning for menneskers hverdag.
Det legges vekt på innendørs klima i bygninger og industrifasiliteter. Emnene kan deles i følgende grupper:

  • basisemner som termodynamikk, varme- og massetransport, energi og inneklima, strømningsteknikk og numeriske beregningsmetoder
  • anvendte emner som byggautomasjon, ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk, sanitasjon, energidesign og bygningsfysikk, samt valgbare emner
  • metodikk i forskning og etikk og selve masteroppgaven

Deltidsmasteren er plassert inni ordinær master. Undervisning på dagtid.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende + minimum 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.