Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 215822

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Vil du prosjektere smarte og bærekraftige bygg? Få kompetanse i digitale verktøy for energieffektivisering, energiproduksjon, klimatisering, automasjon og bygningsutforming.

Dette studiet gir deg en bred og anvendbar utdanning innen ingeniørvitenskap. I tillegg gir den deg framtidsrettet kompetanse som byggenæringen etterspør. Ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg tar utgangspunkt i realfag som fysikk og kjemi, men også termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, som støtter praktiske emner innen energi- og miljøteknikk, VVS og inneklima.  Du lærer også å prosjektere energi- og miljøriktige løsninger i bygninger, som er svært nyttig i arbeidslivet. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her