Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 36.50 (primær)
  • 54.70 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 215602

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

I studiet lærer du å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier og visuell kommunikasjon. Studiet er for deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området.

I studiet lærer du å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier. Studiet er beregnet på deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området. Du skal også kunne oppøve analytisk forståelse og evne til kritisk refleksjon. Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter slik at du blant annet kan framstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike presentasjoner med høy kvalitet.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen