Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

215822

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Energi- og miljøingeniører arbeider med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt i byggeprosjekter. Med en bachelorgrad fra OsloMet kan du blant annet jobbe med energibruk og miljø i planleggingen av nybygg.

 

Visste du at bygninger står for 40 prosent av energibruken i verden, og at de bidrar mye til klimaendringene vi ser rundt oss? De neste 30 årene skal bygg i Norge gå fra å være energisluk til å bli energiprodusenter, såkalte «plusshus».

Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen må vi redusere energibruken og endre energiløsningene i bygninger. Med visjonen om utfasing av fossile energikilder, behøves ingeniører som kan fremme og bruke de grønne alternativene, og dermed bidra til det grønne skiftet.

Ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg tar utgangspunkt i grunnleggende realfaglige emner som fysikk og kjemi, termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, som støtter praktiske emner innen energi- og miljøteknikk, VVS og inneklima, og utvikler deg til en fremtidsrettet og ettertraktet ingeniør.

I bachelorstudiet gjennomfører du praktiske prosjekter i gruppearbeid, som speiler arbeidsmetodene til praktiserende ingeniører.

Du lærer å bruke 3D-modellering (BIM), energisimuleringsverktøy, og å måle med avanserte instrumenter, og tolke resultatene fra disse. Du lærer å prosjektere energi- og miljøriktige løsninger i bygninger, som er svært nyttig i arbeidslivet. Med denne erfaringen har du kunnskap til å løse problemstillinger, foreslå tekniske alternativer, og analysere og kvalitetssikre resultatene. Du vil kunne samarbeide med andre fagfolk, og argumentere og gi råd slik at du og ditt fagområde blir forstått.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk