Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Videreutdanningen gir lærere som jobber i skolen oppdatert kompetanse om elever med norsk som andrespråk fra 1. til 10. trinn.

Gjennom videreutdanningen i andrespråkspedagogikk vil du få forskningsbasert kunnskap om andrespråkslæring og erfaring med andrespråkspedagogikk. Dette gjelder både for elever som får særskilt språkopplæring i egne grupper og for elever med norsk som andrespråk som er integrert i ordinær undervisning. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Kvalifikasjon/tittel

Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10