Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterprogrammet for religionsvitenskap gir deg muligheten til å fordype deg innenfor et avgrenset felt av religionsvitenskapen. Masterprogram religionsvitenskap ved NTNU har en særegen samtidsprofil. NTNUs kompetanseområder finnes for tiden spesielt innenfor religiøse minoriteter i Vesten, sørasiatisk religion, religion i Midtøsten, nye religioner i Vesten, kristendom og religionssosiologi. I samråd med faglærer velger du selv tema for masteroppgaven din. Du står også fritt til å velge emner på inntil 22,5 studiepoeng for å bygge opp spesialkunnskap på temaet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i religionsvitenskap

Alle utdanninger innen