Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som gir deg den faglige kompetansen du trenger for å bli statsautorisert revisor. Økt internasjonalisering, regulatorisk og teknologisk utvikling har medført at arbeidsmarkedet i økende grad etterspør kandidater innen regnskap og revisjon med mastergrad.

Kvalifikasjon/tittel

Master i regnskap og revisjon