Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 58.50 (primær)
  • 66.70 (ordinær)
Studieplasser: 94
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194941

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Er du interessert i mennesker? Hvordan kan du bidra til å forbedre andre menneskers livskvalitet og livsvilkår? Psykologutdanningen gir deg kompetansen du trenger for å jobbe som autorisert psykolog.

Psykologi handler om hvordan og hvorfor du tenker og føler, og om å forstå avvikende atferd. Studiet passer for deg som ønsker å hjelpe andre gjennom forebygging og behandling av psykiske lidelser. Studiet er bygd opp av teoretiske, kliniske og praktiske emner, og varer i 6 år. Du får klinisk erfaring fra første semester og får i løpet av studiet erfaring med pasienter i ulik alder og med ulike livssituasjoner. Du skal kunne forstå, forebygge og behandle psykiske lidelser og kunne utføre de viktigste formene for psykologisk arbeid med mennesker i ulike perioder i livet.

Utdanningen gir grunnlag for å kunne praktisere selvstendig som psykolog i Norge med ansvar for pasienter etter gjeldende lovverk innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten, i forskningsinstitusjoner, samt innenfor andre helse- og velferdstjenester og på ulike organisatoriske nivåer innen offentlig og privat virksomhet.

Psykologer arbeider innen psykisk helsevern for eksempel ved:

  • sykehus
  • psykiatrisk sykehus
  • poliklinikk
  • PP-tjenesten
  • helsestasjon
  • barnevernet og privat praksis

I tillegg kan du jobbe med undervisning og forskning eller som konsulent innen organisasjons- og ledelsesutvikling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen