NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Her lærer du å kommersialisere kunnskapsbaserte forretningsideer - og ideen bak prosjektet skal du finne selv. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk erfaring som gründer i egen bedrift. Målet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

Du jobber sammen med to til fire medstudenter i et tverrfaglig team som arbeider med et forretningsprosjekt i halvannet år.

Du kan ta utgangspunkt i din egen idé eller jobbe sammen med eksterne idéhavere. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Mange prosjekter som ble startet på NTNUs Entreprenørskole er i dag suksessfulle bedrifter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi