Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.00 (primær)
  • 42.50 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 194851

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan fungerer sosiale medier i dagens samfunn? Hva kan vi lære av dataspill? Som bachelorstudent i medievitenskap lærer du om en rekke ulike mediesjangre og uttrykk, fra tv-serier og film til nettaviser og sosiale medier.

Bachelorstudiet i medievitenskap gir deg innsikt i hva medier gjør for oss, med oss – og mot oss. Framvekst av nye medier har til alle tider vært ledsaget av frykt og forventning, og diskuteres gjerne etter samme mønster: Hva vil de nye mediene gi oss? Vil de gamle mediene forsvinne? Er nye medier skadelige for barn? Hvorfor er dette mediet populært og dette ikke? Medievitenskap gir deg ikke entydige svar på disse spørsmålene. Derimot lærer du hvordan medier og medieteknologier griper inn i hverdagen vår på stadig nye måter, og hvordan dette må sees i sammenheng med det som skjer i kulturen og samfunnet rundt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medievitenskap

Alle utdanninger innen