Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om digitale brukeropplevelser og hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. Samhandling på arbeidsplasser blir stadig viktigere for å oppnå en lønnsom og effektiv arbeidshverdag. I et digitalt arbeidsliv trengs det ansatte som forstår hvilke digitale løsninger organisasjonen bør ta i bruk og hvordan gevinster kan oppnås. De fleste bedrifter i dag gjennomgår store endringsprosesser og har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen.

Med master i Digital samhandling kan du være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor. Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Kvalifikasjon/tittel

Master i digital samhandling