Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

14. mars 2022.

Om studiet

Tar du master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid, vil du få en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom digitale teknologier, offentlige og private virksomheter innenfor et organisasjonssosiologisk og statsvitenskapelig rammeverk. Studieprogrammet gir deg analytiske ferdigheter til å studere komplekse organisasjoner og teknologier basert på samfunnsvitenskapelige teorier og metoder, samtidig som det tilbyr viktig kommunikasjon, økonomi og teknologiforståelse gjennom muligheten til å supplere med valgemner på kryss og tvers av ulike fagområder ved NTNU.

Kompetansen din vil være relevant for både offentlig og privat sektor. I offentlig sektor vil blant annet departement, direktorat, kommuner og fylkeskommuner være høyaktuelle arbeidsgivere. På tilsvarende måte vil det være mange organisasjoner og virksomheter i privat sektor som har behov for kandidater som forstår alt fra organisasjonsutvikling, cybersikkerhet og kommunikasjon, til hvordan de best kan håndtere spørsmål knyttet til offentlig politikk og samfunnsplanlegging. En kombinasjon mellom samfunnsfag, informatikk og teknologi er derfor en nyttig kombinasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Alle utdanninger innen