Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling i samfunnet? Med en master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling får du en samfunnsaktuell og etterspurt kompetanse. I studiet jobber du tett på arbeidslivet gjennom seminarer, case, prosjektoppgaver, internship og masteroppgave.

Under studiet lærer du om tema som

 • hvordan økonomisk globalisering og ny teknologi endrer og påvirker samfunns- og næringsutviklingen
 • innovasjonspolitikk
 • hvordan innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling kan bidra til økonomisk verdiskapning og verdiskapning i samfunnet som svarer til FNs bærekraftmål

Studiet gjør deg i stand til å forstå sammenhengene mellom innovasjon, lokale og regionale omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling og regional- og innovasjonspolitikk.

Du kan jobbe med innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling, gjerne i tverrfaglige team, i bedrifter og organisasjoner. Studiet er særlig relevant for deg som vil jobbe med næringsutvikling- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå. Du kan for eksempel jobbe hos

 • departement
 • næringsavdelinger
 • nærings- og utviklingsselskaper
 • destinasjonsselskaper
 • inkubatorer
 • næringshager
 • Innovasjon Norge
 • Selskapet for industrivekst (SIVA)
 • bistands- og humanitære organisasjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Alle utdanninger innen