Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse.

Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter. Studiet er et deltidsstudium som bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring som f.eks. førskolelærer, lærer, spesiallærer eller helsearbeider.

Kvalifikasjon/tittel

Master i logopedi