Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • 50.80 (primær)
  • 53.80 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194945

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Lektorutdanningen i samfunnsfag er for deg som vil vite mer om store og små samfunnsspørsmål og lære hvordan du kan formidle nysgjerrighet og kunnskap om samfunnet videre.

Studiet kombinerer lærerutdanning med en mastergrad i sosiologi eller statsvitenskap. Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn.

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Statsvitenskapen ser på hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Som lektor i samfunnsfag kan du undervise i samfunnsfag på ungdomstrinn og i videregående skole. I videregående kan du undervise i programfagene politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. Som samfunnsfaglærer vil du vekke unge menneskers engasjement og å gi dem et positivt møte med samfunnsfaget.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen, gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i samfunnsfag / lektor

Alle utdanninger innen