Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

  • 54.10 (primær)
  • 56.30 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194945

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lektorutdanningen i samfunnsfag er for deg som vil vite mer om store og små samfunnsspørsmål og lære hvordan du kan formidle nysgjerrighet og kunnskap om samfunnet videre.

Studiet kombinerer lærerutdanning med en mastergrad i sosiologi eller statsvitenskap. Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet, og statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn.

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Statsvitenskapen ser på hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Som lektor i samfunnsfag kan du undervise i samfunnsfag på ungdomstrinn og i videregående skole. I videregående kan du undervise i programfagene politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. Som samfunnsfaglærer vil du vekke unge menneskers engasjement og å gi dem et positivt møte med samfunnsfaget.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen, gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i samfunnsfag / lektor

Alle utdanninger innen