Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2022:
  • 46.50 (primær)
  • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 194860

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Kjemiutdanning er et godt valg for deg som vil utvikle nye medisiner, lage nye materialer og løse verdens miljø- og energiutfordringer. Kjemi er læren om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner, og vi er helt avhengige av dyktige kjemikere for å skape en bedre fremtid.

Du oppdager hvorfor stoffer virker som de gjør med en bachelor i kjemi, og hvordan du kan skreddersy molekyler til legemidler, katalysatorer i industrien eller et utall andre bruksområder. En kjemibachelor er også for deg som vil lære hvordan naturens kjemi fungerer og hvordan miljøproblemer kan løses. Som kjemiker kan du spesialisere deg i det du er mest interessert i, og få spennende jobbmuligheter innen mange forskjellige bransjer og områder.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kjemi

Alle utdanninger innen