Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Matematikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 45.50 (primær)
 • 45.20 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 194651
Norsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 48.20 (primær)
 • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 194083

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

20. januar 2023.

Om studiet

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for fagene de har i skolen allerede er lagt. Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn skal du ha god innsikt i flere undervisningsfag. Gjennom dette studiet får du undervisningskompetanse i to eller tre undervisningsfag.

Du kan velge blant disse fagene som masterstudieretning:

 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • KRLE
 • musikk
 • samfunnsfag
 • kunst og håndverk
 • tegnspråk
 • spesialpedagogikk
 • sosialpedagogikk

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du får stort ansvar og muligheten til å inspirere mange ulike mennesker.

Som student i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn får du muligheten til å fordype deg i undervisningsfagene. I møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg er det grunnskolelærere i mange andre yrker, som skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Alle utdanninger innen