Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 50.40 (primær)
 • 52.20 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194651

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 49.10 (primær)
 • 52.20 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194083

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du bli den gode læreren elevene husker i fremtiden? På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for fagene de har i skolen allerede er lagt. Som grunnskolelærer for 5.–10. trinn skal du ha god innsikt i flere undervisningsfag. Gjennom dette studiet får du undervisningskompetanse i to eller tre undervisningsfag.

Du kan velge blant disse fagene som masterstudieretning:

 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • KRLE
 • musikk
 • samfunnsfag
 • kunst og håndverk
 • tegnspråk
 • spesialpedagogikk
 • sosialpedagogikk

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du får stort ansvar og muligheten til å inspirere mange ulike mennesker.

Som student i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn får du muligheten til å fordype deg i undervisningsfagene. I møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg er det grunnskolelærere i mange andre yrker, som skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Alle utdanninger innen