Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 39.50 (primær)
  • 38.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 194847

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Hvilken kinofilm husker du best fra i fjor? Hvor mange typer skjermteknologier kan du ta i bruk for å se den filmen på nytt i dag?

Audiovisuelle uttrykk utvikler seg stadig og utgjør i dag en sentral del av dagliglivet vårt. Slike uttrykk gir oss ikke bare underholdning, men får oss til å tenke nytt, til å huske historien vår, samtidig som vi informeres og undervises, og utfordres og engasjeres. Studiet inneholder emner som blant annet tar for seg temaer som filmhistorie, filmens teori og estetikk, dokumentarfilm, fiksjonsfilm og filmen i samfunnet. Du får kjennskap til filmvitenskap som forskningsfelt, og får blant annet kunnskaper om filmvitenskapen, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans. Du lærer videre om de levende bildenes produksjons-, distribusjons- og visningspraksiser i Norge og internasjonalt.

Bachelorstudiet i filmvitenskap passer for deg som har en genuin interesse for film både som underholdning og samfunnskritisk formidlingsform, og som ønsker å lære mer om film og audiovisuelle medier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filmvitenskap