Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Kunne du tenkt deg å lage film som masteroppgave? Masterprogrammet i film- og videoproduksjon ved NTNU, gir deg både praktiske og teoretiske kunnskaper om digital audiovisuell film- og videoproduksjon.

Studiet består av både praktiske og teoretiske komponenter. Det første studieåret får du en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, fortolkende analysemetoder og filmvitenskapens ulike forskningstradisjoner. Et praktisk rettet emne i lyddesign gir kunnskaper og ferdigheter innenfor lydopptak og lydetterarbeid. Gjennom et produksjonsforberedende emne som fokuserer spesielt på spørsmål knyttet til forarbeid og research vil du få innsikt i den produksjonsforberedende fasen. Videre vil du ha en lengre praksisperiode innenfor den profesjonelle film-/audiovisuelle bransjen, hvor du får erfaring med relevante yrkesroller og konkrete arbeidsoppgaver. Gjennom denne praksisen vil du også bli tildelt en mentor i det reelle arbeidslivet som hjelper deg å spesialisere deg innenfor din produksjonsrolle.

Det andre studieåret fokuserer på selve masteroppgaven. Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av en problemstilling innenfor fagområdet. Masteroppgaven er todelt og inneholder en teoretisk og en medieproduksjon del. Medieproduksjonen kan gjennomføres både individuelt og i grupper. Medieproduksjonen er gjerne i form av en langfilm laget i gruppe, eller en selvstendig film-/videoproduksjon av mindre format.

Master i film- og videoproduksjon gir innsikt i og erfaring med mange av profesjonsområdene innenfor film- og fjernsynsproduksjon. Studiet gir deg kompetanse som er relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling og journalistikk. Mange finner også veien til å starte egne mediebedrifter, enten som selvstendig næringsdrivende eller i produksjonsselskaper, eller jobber freeelance. For de som ønsker å satse på forskning og videre akademisk utvikling kvalifiserer mastergraden i film- og videoproduksjon til opptak til forskerutdanning på doktorgradsnivå (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i film- og videoproduksjon

Alle utdanninger innen