Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Miljøteknologi er et av de raskest voksende ingeniørfelt i dag. Studiet i miljørettet ingeniørfag, environmental engineering, gir deg mulighetene til å bidra aktivt til omstilling av samfunnet og en mer bærekraftig fremtid.

I studiet vil du få unike muligheter til å lære fra de beste tekniske universitetene i Norden og opparbeide praktiske erfaringer innen dette fagfeltet. Du vil studere ved to ulike universiteter, og kunne velge mellom fire ulike retninger. Følgende retninger tilbys sammen med NTNU:

  • Residual Resources Engineering and Industrial Ecology: Lær hvordan avfall kan gjøres om til verdifulle ressurser med reduserte miljøpåvirkninger fra menneskelig aktivitet. Du vil bygge ferdigheter i materialstrømsanalyse, livsløpsvurdering, avfallsbehandling og strategier for sirkulær økonomi.
  • Urban Water: Lær hvilke utfordringer som møter vann- og avløpssektoren og hvilke muligheter som finnes for å bedre vannsystemet i urbane miljø. Du vil lære deg ulike løsninger for overvannshåndtering, vannbehandling og vannforsyning.

"Nordic 5 Tech Environmental Engineering" gir deg en solid fagkompetanse og et godt utgangspunkt for en karriere innenfor miljøteknologi. Du vil møte anerkjente faglærere, og arbeide med metoder og verktøy fra forskningsfronten. Du vil arbeide sammen med studenter og fagpersoner fra ulike kulturer og bakgrunner, i en nordisk setting.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Environmental Engineering

Alle utdanninger innen