Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Masterprogrammet Electric Power Engineering er et toårig masterstudium. Målet med dette programmet er å gi kandidater kunnskap og ferdigheter i planlegging, design og drift av elektriske kraftsystemer for å utvikle innovative løsninger for fremtidens bærekraftige kraftsystem. Du lærer å utvikle og designe elektroteknisk utstyr til for eksempel industri, energiforsyning, skip og jernbane. Studiet er et 2-årig heltidsstudium på 120 studiepoeng.

Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Temaene til masteroppgaven er knyttet til forskningsaktivitetene til de forskjellige forskningsgruppene ved Institutt for elkraftteknikk. All undervisning foregår på engelsk. Studiet vil ha en blanding av norske og utenlandske studenter på ca. 25 studenter og du vil derfor bli en del at et lite, men godt miljø.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Electric Power Engineering

Alle utdanninger innen