Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du deg en faglig fordypning for å jobbe med ledelse, instruksjon og undervisning i teatergrupper, fritidsvirksomheter, skole eller helse- og sosialsektoren? Tar du kanskje sikte på en karriere med forskning og utvikling innenfor drama og teaterfeltet? Da er masterprogrammet i drama og teater noe for deg!

Masterprogrammet har både et teoretisk og et praktisk-teoretisk studieløp. Det vil gi deg faglig fordypning på høyt nivå innenfor et selvvalgt drama-/teaterfaglig område. Første år er felles for begge studieløpene og omfatter fellesemner som gir deg teoretiske og faglige perspektiver for arbeid innenfor drama og teaterfeltet. Du vil oppnå bred kompetanse i å analysere, fortolke, utvikle og formidle fagstoff både praktisk og teoretisk. Etter å ha fullført det teoretiske utdanningsløpet kan du i tillegg analysere og fortolke teorier og fagstoff innen drama og teater, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger og du kan gjennomføre selvstendige og avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter i drama og teater. Etter å ha fullført det praktisk-teoretisk utdanningsløpet kan du i tillegg planlegge, lede og gjennomføre drama- og teateropplegg, -forløp og -konsepter for unge og voksne, utformet av andre eller deg selv. Du kan formidle og kommunisere i scenisk form og reflektere i og over kunstnerisk og kunstpedagogisk praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i drama og teater

Alle utdanninger innen