Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 60.10 (primær)
  • 64.00 (ordinær)
Studieplasser: 140
Søknadskode (SO): 194760

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden

Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og helse. Datateknologi er en sentral del av kunstig intelligens, medisinsk teknologi og tingenes internett (Internet of Things IoT) og andre fremtidsrettede teknologier.

Du vil lære å bidra til utvikling av komplekse IT-systemer til nytte for mennesker og samfunn. Alle bruker datateknologi daglig, langt færre vet hvordan datateknologien kan brukes til å utvikle et produkt eller en tjeneste.

Studiet passer for deg med interesse og nysgjerrighet for teknologi. Det er ingen krav om forkunnskaper innen datateknologi for å starte på dette studiet.

Du får nødvendig kompetanse for å utvikle fremtidens IT-løsninger. Du kan bli ekspert innen ulike fagfelt som kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.

Studieprogrammet kvalifiserer deg til å jobbe med IT-utvikling i alle typer bedrifter. Dette kan være oppstarts- eller mer etablerte bedrifter.

Du blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet med en datateknologigrad fra NTNU. De fleste datateknologistudentene får jobb før de er ferdige med studiet. Mange blir etter hvert ledere.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi