Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden. Datatekniske utfordringer blir mer komplekse og må løses i samarbeidet mellom brukere, bedrifter og samfunn. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å løse spennende problemstillinger for fremtiden.

Det er krav om en bachelorgrad i ingeniørfag data eller tilsvarende. Du vil få en kompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber innen databaser og søk, programvaresystemer, kunstig intelligens eller algoritmer og datamaskiner.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Du lærer hele prosjektløpet fra en løst formulert idé til ferdig løsning.

Du kan bli ekspert innen ulike fagfelt som kunstig intelligens, databaser og søkemotorteknologi, programvareutvikling, grafikk og bildebehandling, spillteknologi eller digital virksomhetsutvikling.

Studiet passer for deg med interesse og nysgjerrighet for teknologi. Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i ingeniørfag