Datateknologi - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse. På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer.

Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning. Det 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag eller informatikk med matematikk.

Du velger et spesialfag å fordype deg i, noe som gir deg en spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber. Med en datateknologigrad fra NTNU blir svært attraktiv for arbeidsmarkedet. De fleste datateknologistudentene har jobb allerede 10–12 måneder før de er ferdige. En datautdannelse kvalifiserer deg til jobber i innen de fleste bransjer, og mange ender etterhvert opp som ledere.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi