Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

ING4R2

Poenggrenser 2020

  • 52.50 (primær)
  • 54.90 (ordinær)

Studieplasser

194

Søknadskode (SO)

194759

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du ha mulighet til å være med på å forandre verden? Dette innebærer å løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler.

Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Alle utdanninger innen