Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du ha mulighet til å være med på å forandre verden? Dette innebærer å løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler. Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø. Du kan studere master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim og Gjøvik. De ulike studiebyene tilbyr ulike studieretninger. Det er gode jobbmulighetene for sivilingeniører innenfor bygg- og miljøteknikk over hele landet. Som sivilingeniør innenfor bygg- og miljøteknikk jobber du ofte prosjektbasert, og ingen prosjekter er like. Dette gir deg variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag. Du jobber ofte i tverrfaglige team med blant annet arkitekter og andre teknologer. Det er også mulig å jobbe internasjonalt med utviklingsprosjekter, gjenoppbygging av naturmiljø, vannkraftprosjekter og vegbygging.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i ingeniørfag