Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Trondheim
Gjøvik

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du ha mulighet til å være med på å forandre verden? Dette innebærer å løse storbyenes trafikkproblemer, sørge for rent vann til verdens befolkning, bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler.

Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø. Du kan studere master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim og Gjøvik. De ulike studiebyene tilbyr ulike studieretninger.

Kvalifikasjon/tittel

Master i ingeniørfag