Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

TRADHV

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

194033

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

For å sikre god kompetanse i utøvende tradisjonshandverk på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU en bachelorutdanning i tradisjonelt bygghandverk. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i tradisjonelt bygghandverk. For de som velger det, utgjør kompetanse fra utøvelse en vesentlig del av utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i tradisjonelt bygghandverk

Alle utdanninger innen