Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: TRADHV
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Søknadskode (SO): 194033

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. desember 2022.

Om studiet

For å sikre god kompetanse i utøvende tradisjonshandverk på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU en bachelorutdanning i tradisjonelt bygghandverk. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i tradisjonelt bygghandverk. For de som velger det, utgjør kompetanse fra utøvelse en vesentlig del av utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i tradisjonelt bygghandverk

Alle utdanninger innen