Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.20 (primær)
  • 51.80 (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 194080

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper.

Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet og du kan jobbe for å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter. Det viktigste arbeidsredskapet du får som sosionom, er god evne til relasjon og kommunikasjon. Derfor får du ferdighetstrening i ulike former for samtaler. En viktig del av ferdighetstreningen er analyse, refleksjon og bevisstgjøring av hva som skjer i samtalene.

Sentrale fagområder i studiet er sosialt arbeid, etikk, juss, psykologi, sosialpolitikk, sosialantropologi og sosiologi. På studiet får du reflektert over kunnskapene, verdiene og ferdighetene du trenger for å kunne håndtere etiske utfordringer og problemstillinger knyttet til for eksempel verdier og menneskerettigheter.

Når du er ferdig med bachelorgraden i sosialt arbeid, får du yrkestittelen sosionom.

Som sosionom kan du jobbe med velferdstjenester og hjelpeapparatet rettet mot mennesker gjennom hele livsløpet som for eksempel i:

  • barneverntjenesten
  • rusomsorgen
  • kriminalomsorgen
  • uteseksjonen
  • skolen
  • behandlingsinstitusjoner
  • voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
  • familievernkontor

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen