Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 50.20 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194069

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Er du kreativ og interessert i teknologi? Vil du gjøre industrien framtidsrettet? Du kan lage de nye, smarte løsningene som sørger for lønnsom produksjon og innfrir FNs bærekraftsmål.

På maskiningeniørstudiet får du helhetlig kunnskap om system- og produktutvikling innen maskinfaget. NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år. Studiet legger vekt på produktutvikling, valg av riktige materialer og funksjonell design. Du lærer om ulike produksjonsmetoder, beregning av styrke og dimensjonering. I studiet vil du bruke dataverktøy til blant annet 3D-modellering, simulering og 3D-printing. Maskinteknikken utvikler seg hele tiden. Nye krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser har ført til stor etterspørsel etter maskiningeniører. Maskiningeniører er sentrale i produksjon, prosjektering og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og andre yrkesgrupper.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - maskin