Fakta

Sted:
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194005

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Fremtidens energisystemer er avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet for å kunne løse klimautfordringene vi står ovenfor. Omleggingen til elbiler, elektriske båter og energistyring i byer krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering.

Du lærer å digitalisere, elektrifisere, automatisere og robotisere et samfunn i rask endring. Du lærer programmering og automatisering for stabil strømforsyning og avansert styring av for eksempel boliger, industri, fly, skip, tog og kjøretøy.

Du lærer å forbedre eksisterende teknologi og utvikle nye teknologiske løsninger for fremtiden. Du får bred kunnskap innen elektrofaget som elektriske og magnetiske felt, elektriske og elektroniske komponenter, kretser og systemer og hvordan slike systemer kan programmeres.

Du får bruke moderne utstyr som effektiviserer hverdagen til en elektroingeniør i laboratoriet og prosjektarbeid. I tillegg lærer du å bruke basiskunnskaper i matematikk, fysikk og programmering sammen med planleggingsmetoder for energiforsyning, elektronikk, måleteknikk og automatisering.

Du kan arbeide i kraftselskaper, høyteknologiske bedrifter, rådgivningsfirma, olje- og gassektoren eller offentlig sektor. Du kan jobbe med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en 2-årig mastergradsutdanning på NTNU.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen