Fakta

Sted:
Trondheim
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Trondheim
Opptakskrav: HING
Studieplasser: 54
Søknadskode (SO): 194823
Ålesund
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 194090

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

24. mars 2023.

Om studiet

Ingeniørstudiet i automatisering og intelligente systemer gir deg muligheten til å bli en ekspert på å automatisere innenfor det feltet som interesserer deg mest. Du kan styre roboter, skip, fly, til og med raketter. Man kan også automatisere læringsmateriell, distribusjon av medisin, regnskaps- og økonomiprosesser og systemer for handel- og varelager ved bruk av dagens teknologi.

Entrepernørskap og nytenking står sentralt gjennom hele studieløpet, og studentene får delta i flere hackathons og konkurranser. Du får bred innføring i kybernetikk, kunstig intelligens, elektroteknikk, datateknikk og kyberfysiske systemer. Studieprogrammet legger stor vekt på samarbeid mellom studenter, fagmiljø og næringsliv. Du får muligheten til å jobbe tett på industri, arbeidsliv og offentlig sektor i Norges ledende automasjonsmiljø. Automasjonsingeniører er etterspurt i alle bransjer og fagområder. Dette studieprogrammet tilbys kun i Ålesund.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet, eller fortsette med 2-årig master i simulering og visualisering eller kybernetikk og robotikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen