Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Gjøvik
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 42.30 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194700
Trondheim
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 41.80 (primær)
  • 44.00 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 194594

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Vil du bidra til å fremme inkludering og deltagelse for mennesker i alle ulike faser av livet, og skape bærekraftige helsetjenester? Ergoterapeuter bidrar med løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og det som kreves av dem i hverdagen. Ikke alle mennesker er i stand til å gjøre det som er viktig for dem. Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktive i lek, læring, arbeid og hverdag i ulike omgivelser. Ergoterapeuter arbeider med personer i alle aldersgrupper, og med å tilrettelegge omgivelser fysisk og teknisk. Med utgangspunkt i hva som er viktig i livet til den du skal hjelpe, undersøker du hva som hindrer aktivitet, og hva som kan gjøre det mulig. Ergoterapeuter hjelper mennesker med: mestring og utførelse av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering tilrettelegging av aktivitet i lek, læring, arbeid og hverdag tilpassing av omgivelser med velferdsteknologi, universell utforming og innretting av bolig.

Ved å ta en bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim eller Gjøvik vil du blant annet lære om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår bedre helse og økt livskvalitet. For å få til dette vil du lære om sykdommer, funksjonsnedsettelser og samfunn. Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Alle utdanninger innen