Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Trondheim
Gjøvik

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 38.80 (primær)
  • 45.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194700

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 43.50 (primær)
  • 47.40 (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

194594

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ergoterapeuter bidrar med løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og det som kreves av dem i hverdagen. Ikke alle mennesker er i stand til å gjøre det som er viktig for dem. Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktive i lek, læring, arbeid og hverdag i ulike omgivelser.

Ergoterapeuter arbeider med personer i alle aldersgrupper, og med å tilrettelegge omgivelser fysisk og teknisk. Med utgangspunkt i hva som er viktig i livet til den du skal hjelpe, undersøker du hva som hindrer aktivitet, og hva som kan gjøre det mulig.

Ergoterapeuter hjelper mennesker med:

  • mestring og utførelse av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktivitet i lek, læring, arbeid og hverdag
  • tilpassing av omgivelser med velferdsteknologi, universell utforming og innretting av bolig

Ved å ta en bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim eller Gjøvik vil du blant annet lære om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår bedre helse og økt livskvalitet. For å få til dette vil du lære om sykdommer, funksjonsnedsettelser og samfunn.

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Alle utdanninger innen