Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 194887

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Engelsk er et av de mest nyttige og spennende universitetsfagene du kan ta. Vi går i dybden på det engelske språket, på engelsk litteratur og den engelske kulturen. Du blir i stand til å kommunisere profesjonelt på engelsk, og du får en kompetanse samfunnet har bruk for og arbeidsgivere etterspør.

Som engelskstudent ved NTNU er du del av et stort og internasjonalt studentmiljø. Engelsk er et populært fag, som har en aktiv linjeforening, og som er kjent for å ha gode og engasjerte forelesere.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i engelsk

Alle utdanninger innen