Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 52.20 (primær)
  • 56.30 (ordinær)

Studieplasser

63

Søknadskode (SO)

194422

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med en bachelor i digital forretningsutvikling lærer du hvordan digitale løsninger kan danne grunnlag for nye forretningsidéer og en mer effektiv forretningsdrift. Studiet kombinerer informatikk, økonomi, marked, organisasjon og prosjektledelse. Med en bachelor i digital forretningsutvikling kan du bli en av dem som ser bedriftens muligheter på tvers av disse fagområdene. Du lærer å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon, og får bruke dine kunnskaper innenfor digital økonomi til å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent.

Denne typen jobb krever gode evner til teamarbeid og kommunikasjon, god dataforståelse og kunnskap om de forretningsmessige sidene i en bedrift. Med en slik fagkompetanse blir du etterspurt i det nye digitaliserte arbeidslivet.

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital forretningsutvikling

Alle utdanninger innen