Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 51.50 (primær)
  • 55.90 (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 194422

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Teknologimulighetene kan bidra til nye idéer, øke effektiviteten og måten vi samhandler på. Forretningsmulighetene som skapes gjennom digitalisering og digital innovasjon kan føre til digital transformasjon i ulike bransjer.

På dette studiet lærer du å utvikle forretningsmodeller for å se hvordan skape konkurransefortrinn gjennom strategisk bruk av IT. Du lærer å planlegge og lede prosjekter for å effektivisere arbeidsprosesser og bruke digitale løsninger i bedrifter. Du lærer også å kombinere informatikk, økonomi, markedsføring, entreprenørskap og endringsledelse med praktisk erfaring og gruppearbeid. Sentrale temaer er digital transformasjon, big data, digital strategi, digitalt entreprenørskap, informasjonssikkerhet, produktutvikling, datastøttet samhandling, prosjektledelse og forretningssystemer.

Det er et økende behov for tverrfaglig kompetanse. Med denne utdanningen kan du bruke kunnskapene dine i digital økonomi til å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent. Det gjør deg etterspurt i det nye digitaliserte arbeidslivet.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital forretningsutvikling

Alle utdanninger innen