Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

ARKN

Poenggrenser 2021

  • 55.70 (primær)
  • 60.60 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194756

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Masterutdanningen i arkitektur ved NTNU er et 5-årig profesjonsstudium og utgjør 300 studiepoeng totalt.

En dyktig arkitekt kombinerer kunstnerisk og vitenskapelig kompetanse i sitt arbeid. Utdanningen legger betydelig vekt på arbeid med prosjektoppgaver under tett veiledning der ideutvikling, estetikk, holdbarhet og samfunnsnytte står sentralt. Prosjektoppgavene spenner fra fullskalabygging av mindre prosjekter til utforming av boligbebyggelse, offentlige bygninger og byer. Prosjektoppgavene kombineres med undervisning i ulike kunnskaps- og ferdighetsfelt.

Emnesammensetningen i de første tre årene av studiet er fastlagt. De siste to årene gir frihet til å velge emner og fordypning selv. En stor andel av arkitektstudentene reiser på utveksling til andre læresteder i et eller to semestre.

Arkitektutdanningen ved NTNU ble etablert i 1910 og er Norges eldste og største arkitektutdanning. Utdanningen trekker veksler på undervisernes egen arkitekturpraksis og -forskning, gode internasjonale forbindelser og det omfattende fagmiljøet ved NTNU for øvrig. Fakultet for arkitektur og design ligger i den internasjonale forskningsfronten innen en rekke fagfelt.

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkitektur

Alle utdanninger innen