Nøkkelinformasjon

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ph.d.-studiet i arkitektur er en forskerutdanning som gir videreutdanning og faglig fordypning til kandidater med utdanning på masternivå. Ph.d.-studiet kan være aktuelt for personer som tar sikte på en karriere innen høyere utdanning eller forskning, eller for stillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning. I de senere årene har arbeidslivet satt stadig større pris på den spesialisering som ph.d.-studiet gir. Dette har ført til at en voksende andel av NTNUs ph.d-kandidater finner jobb i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen