Fakta

Lærested:
Sted:
NSKI Høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

57 000,- per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 17. april

Informasjon oppdatert

10. januar 2024.

Om studiet

Er du en skapende kunstner som elsker å skape og sette egne ideer ut i livet?

Gjennom årsstudiet i scenekunst lærer du å produsere din egen forestilling fra A til Å. 

Studiet gir deg som nyutdannet scenekunstner kunnskap om og erfaring med å skape egne forestillinger i det frie scenekunstfeltet, samt å lære deg hvordan forestillingene kan selges og vises videre. 

Samtidig gir det deg mer kunnskap og innsikt i det å være selvstendig næringsdrivende i teaterbransjen.

Ved fullført utdanning vil du ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør deg godt

rustet til å kunne jobbe frem egne prosjekter, og til å få dem realisert. Du vil også ha dokumentasjon på det sceniske arbeidet, med to ferdige forestillinger.

Studiets oppbygging

Studiet er et videreutdanningsår for deg som har fullført bachelor i skuespillerfag, musikkteater, eller har annen relevant realkompetanse

Studiet er strukturert i tre emnegrupper: Scenekunstfag, bransjekunnskap og teaterprosjekt. Hver emnegruppe består av flere emner. 

Studiet kvalifiserer til 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Videreutdanningsåret består av tre emnegrupper,  Scenekunstfag, bransjekunnskap og teaterprosjekt. 

Opptakskrav

Du må ha fullført en 3-årig utdannelse innenfor drama, teater eller annen utøvende scenekunst på bachelornivå.

Unntak fra krav om bachelorgrad kan gjøres der søkeren kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner eller arbeidserfaring med utøvende scenekunst. Dog understrekes det at utdannelsen først og fremst er rettet mot studenter som innehar kunnskap, kompetanse og ferdigheter innenfor utøvende scenekunst, men som ikke har samlet mye erfaring i det å skape og selge egne prosjekter.

Søkere som oppfyller kravene til opptak gjennom fullført bachelorgrad eller gjennom spesielle faglige kvalifikasjoner, vil bli innkalt til opptaksprøve

Opptak skjer på grunnlag av en førsteprøve og en andreprøve.

Førsteprøven: 

Førsteprøve er en veiledet gruppeworkshop med kreative øvelser og improvisasjonsoppgaver. De søkere som etter første runde kvalifiserer til videre prøver, vil bli innkalt til andreprøve. 

Andreprøven: 

Andreprøven starter med en felles oppvarmingsøvelse. Deretter blir søkerne delt i arbeidsgrupper og får tildelt en kreativ devising-oppgave. Denne presenteres for opptakskomitéen. Etter presentasjonen, vil søkerne bli bedt om å si noe om arbeidsprosessen med oppgaven.

Opptakskomiteen gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av første og andre opptaksprøve. I juryeringen legges det vekt på egenskaper, forutsetninger og kunstnerisk uttrykk.