Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen
Oslo
Stavanger
Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

Sjekk nettsidene

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt Microsoft- og Unix-baserte teknologier, og infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

Teknologien har gitt oss betydelige gevinster. Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen har effektivisert hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet. De aller fleste samfunnsviktige funksjoner styres nå digitalt, noe som også skaper sårbarheter og utfordringer.

nettverks-systemadministrasjon

Bedrifter er avhengige av at datautstyr, programvare og nettverk fungerer så optimalt som mulig. Feil i nettverk og systemer kan føre til full stans i virksomheten. Dette kan påføre store kostnader og økonomiske tap, eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere, har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal kunne forstå og arbeide for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen. Studenter får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøke nettverk. Du lærer om generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier (oppstart fire ganger i året).

Undervisningsopplegg

Studiet utfordrer deg med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene du kan forvente å jobbe med. Det legges stor vekt på praktisk ferdighetsmestring. Teori etterfølges av relevant praktisk arbeid. Undervisningen kombinerer forelesninger, videoleksjoner og demonstrasjoner.

Studieåret gir opplæring i datamaskinens oppbygning, virkemåte og ytelsesoptimalisering. Du lærer fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger. Begge semestrene er fordelt i moduler hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen. Studieåret avsluttes således med et studieprosjekt hvor du vil kunne benytte kunnskaper og ferdigheter som du har oppnådd gjennom de samtlige emnene.

Emner i nettverks- og systemadministrasjon:

  • Problembasert læring og prosjektarbeid
  • Introduksjon til informasjonssikkerhet
  • Operativ- og filsystemer
  • Microsoftbaserte løsninger
  • Linuxbaserte løsninger
  • Nettverksinfrastruktur
  • Studieprosjekt

Opptakskrav

Fullført og bestått treårig videregående opplæring.

Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no.

Karrieremuligheter

Kompetansen fra dette studiet er etterspurt. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi support og rådgivning til interne medarbeidere så vel som eksterne kunder.